Er staan gediplomeerde trainers en ervaren vrijwilligers langs het bad.

De trainingen van onze wedstrijdploeg staan onder leiding van hoofdtrainer Hans-Peter van den Akker, gediplomeerd trainer niveau 3

Er wordt gewerkt op basis van een jaarschema waarbij diverse soorten trainingen en afstanden elkaar afwisselen, afhankelijk van de wedstrijden in de komende periode.

De trainers worden ondersteund door de Zwemcommissie (ZC).

Deze regelt o.a. de diverse logistieke zaken rondom de wedstrijdploeg, organiseert evenementen, regelt de communicatie met het bestuur en andere verenigingen en beslist over zaken als aan te schaffen trainingsmaterialen.

Wij zoeken altijd nieuwe ouders zo wel voor de trainers ploeg als voor de ZC, dus meld je aan!

Functies

  • Tijdwaarnemers ( opnemen van de gezwommen tijd )
  • keerpuntcommessaris ( controleren van de keerpunten )
  • Jury ( verwerken van tijden en eventueel diskwalificaties )
  • Starter ( starten van een race )
  • Kamprechter ( kijken naar juiste uitvoering zwemslag/ keerpunt/ start/ finish en volgorde van aankomst)